כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
פתרונות לתעשיית האלקטרוניקה
ביואקט SC-10
ביואקט SC22
ביואקט SC25
לניום IPS
CLEANSAFE 50E
אקרסל 2200