כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
תחליפים ירוקים להסבת מערכות
ISCEON® MO29
ISCEON® MO49Plus
ISCEON® MO59
ISCEON® MO79
ISCEON® 39TC®