כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
גזים תעשייתיים, גלילים וציוד נלווה
גזים תעשייתיים
גלילי גזים (מיכלי גז)
ציוד נלווה
מבדקה לגלילי לחץ
ייעוץ, אפיון והתקנת מערכות גז
מחלקת ייצור