כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
גזים טהורים, רפואיים ותערובות
גזים טהורים
גזי עיקור
תערובות גזים ליישומים שונים
תערובות לשימוש רפואי