כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
גזי קירור תוצרת DUPONT
הקפאה
מקררים
מיזוג אויר
תחליפים ירוקים להסבת מערכות