כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
מדחס אוויר
מדחסים בורגיים
מחוללי חנקן
מדחסים בוכנתיים
מייבשים
מיכלים, קולטי אוויר, מסננים וצנרת
יעוץ, שירות ואיפיון מערכות אוויר לחסכון באנרגיה