כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
כימיקלים לניקוי תהליכי
פתרונות לתעשייות אוויר, חלל והגנה
פתרונות לתעשיית האלקטרוניקה
פתרונות לניקוי עדין של מתכות
פתרונות לניקוי אספלט