כימיכלים
לניקוי תהליכי
מדחסים ומערכות
אוויר דחוס
גזי קירור
תוצרת DUPONT
גזים טהורים,
רפואיים ותערובות
גזים ותערובות 
למזון
גזים תעשייתיים,
גלילים וציוד נלווה
גזים ותערובות למזון
משקאות קלים בירות ויקבים
אריזות מזון באווירה מבוקרת
הבחלת פירות
מחוללי חנקן וסוללות גיבוי